HỘI DOANH NGHIỆP GIÁP TÝ VIỆT NAM

 295 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

 Số điện thoại: 093.363.1984

 Email: hoidoanhnghiep1984@gmail.com