Giới thiệu Hội doanh nghiệp Giáp Tý 1984

contact anh 2

Hội Doanh nghiệp Giáp Tý 1984 tiền thân là Hội doanh nghiệp 1984 được thành lập ngày 05/10/2019 theo nguyện vọng của các chủ doanh nghiệp đồng niên 1984 (Giáp Tý), là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp đang hoạt động với các thành viên là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh…cùng sinh năm 1984 trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Hội Doanh nghiệp Giáp Tý 1984  hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hội ra đời vào thời điểm mà đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đồng niên có quen biết va đã tự chủ động kết nối riêng với nhau và xét thấy cần có một tổ chức làm “bà đỡ” cho đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp cùng sinh năm 1984 ra đời và phát triển thực hiện: liên kết, hỗ trợ các hội viên nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của doanh nhân và doanh nghiệp của họ.

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Song song với việc thực hiện các cam kết quốc tế, đa phương và song phương mà nước ta đã tham gia như WTO, APEC, AFTA… Việt Nam đang xúc tiến tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định thương mại tự do song phương với tùng đối tác (FTA) … đòi hỏi các doanh nhân nước ta nói chung và các doanh nhân, doanh nghiệp cùng sinh năm 1984 được tập hợp trong tổ chức của mình để có điêu kiện thuận lợi liên kết lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành các chuỗi sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng nội địa cao để tận dụng được cơ hội mới khi mà các nước tham gia TPP và FTA mở cửa thị trường với thuế xuất thấp cho hàng hóa của ta.

Hội Doanh nghiệp Giáp Tý 1984 đang có vai trò lịch sử để thực hiện việc tập hợp, đoàn kết, gắn kết các doanh nhân với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng sản phẩm của nhau, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Hội viên chính thức: 144 hội viên

Hội viên dự bị: Khoảng 200 hội viên

BAN ĐIỀU HÀNH HỘI

z4131844845688 360ada6f7a9b842ed094f77a096ff1b5

Ông Trân Văn Lâm
Chủ tịch

 

z4131844847634 c5dee5cd24bf7bbc9612451ea6b74a49

Bà Dương Quỳnh Liên
PCT - Đào tạo truyền thông

z4131844847957 f8f60286af24bc8d59e8b5e3b200d9ed

Ông Lê Anh Tuân
PCT - Phát triển thành viên

z4131844847969 aab78b311044f55893bc16e54daaf1d8

Ông Ngô Văn Hưng
PCT - Xúc Tiến Thương mại

z4131844848690 113780f45a2fc6f33f69c4a96d19e006

Ông Mẫn Văn hồng
CT - CLB Đông Hà Nội

z4131844847985 4e599751aaff3e4571b99e237894d49f

Ông Nguyễn An Quyết
CT. CLB Tây hà nội

z4131844847960 014f49b79f0ecfdaf38d4618baa070b9

Ông Vũ thành chương
CT. CLB Nam Hà nội

z4131844857119 7def96dad4ef4d3945b40d0cf091f63f

Ông Nguyễn Văn Dương
CT. CLB Bắc Giang

z4131844848132 fd097e82b627fe6693a3d877c36bcd55

Ông Trình Trung Dũng
Trưởng ban đời sống

z4131844847635 00968179a19a6b54d880bb8ee065e2e0

Bà Mai Thị Phương Hà
Trưởng ban xúc tiến thương mại

z4131844857178 e7fd60e35664ecbd3aa1c65c75715170

Ông Tống Duy Ngũ
trưởng ban đối ngoại

z4131844857336 763e6aba3f90bdfb2d045eafc28c745f

Bà Nguyễn Thị Phượng
trưởng ban tài chính - thủ quỹ

z4131844857279 00dd4317607d560f96141de140b9e2df

Bà Nguyễn Ngọc Diệp
Trưởng ban hội viên

Các tổ chức thuộc Hội

z4149411924564 c788426681f83742cf084701525876f7

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý Tây Hà Nội

z4149411927998 e5290cff5d0ea6292ec3b983a4c8e2ff

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý Nam Hà Nội

z4149411934311 830660f7f45ba99044b6cadfef38125d

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý Đông Hà Nội

z4149411913968 5d5a3dd8d2ab5516aa62a0bcdc45d952

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý Hà Đông – Thanh Xuân

z4149411906775 8ba935e038138c04a06d8350348d1ae3

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý fc CEO 1984

z4149411903647 0f0f36773b0a81f7b2bca71b67e0b11a

CLB Doanh nghiệp Giáp Tý Bắc Giang

z4149411920745 aed6b478db801acfc72a5deb09acdd8b