Thông tin cá nhân

ĐẶNG QUỐC MINH

Giám đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY IN 3D TRIỆU PHÚ
  • Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
  • 096 6452888
  • http://in3dtrieuphu.com.vn/
  • Cung cấp ngành nghề in ấn 3D

Mô tả chi tiết