Thông tin cá nhân

ĐỖ TUẤN TRUNG

Giám đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AMS
  • Lô Th, KĐT Văn Khê, Đường Nguyễn Thanh Bình, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  • 0988273363
  • https://ams.edu.vn/vi/
  • Hệ thống giáo dục

Mô tả chi tiết