Thông tin cá nhân

DƯƠNG NGỌC ANH

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • Hợp tác xã chăn nuôi ngựa bạch Huệ Anh
  • Thôn Hoàng Giang, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
  • 0984616996
  • Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa( Ngựa bạch), sản xuất cao ngựa

Mô tả chi tiết