Thông tin cá nhân

HÀ TRỌNG NGUYÊN

Giám Đốc kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NA HANG
  • Tổ 2, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • 0967615188
  • www.dulichnahang.net
  • Du lịch

Mô tả chi tiết