Thông tin cá nhân

NGUYỄN HỮU HUẤN

Trưởng phòng kế hoạch

Thông tin doanh nghiệp

  • Ban quản lý dự án 98
  • 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
  • 0945758468
  • Quản lý dự án khu đô thị, chung cư cho cán bộ chiến sỹ

Mô tả chi tiết