Thông tin cá nhân

NGUYỄN MINH PHƯỢNG

Phụ trách XTTM B2B của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Thông tin doanh nghiệp

  • HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI
  • Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
  • 0903280002
  • hanoiba.org.vn

Mô tả chi tiết