Thông tin cá nhân

NGUYỄN TIẾN GIÁP

Tổng Giám Đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SINH THÁI NAM HẢI
  • Số 2/5 Trần Nhật Duật, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • 0983877556
  • Xây dựng, công trình giao thông thủy lợi

Mô tả chi tiết