Thông tin cá nhân

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Giám đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN AN THỊNH; CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 10
  • số 13, đường Lê Hồng Phong 4, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Số 09, đường Nguyễn Bính, khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • 0965084444
  • Thi công xây dựng, tu bổ di tích, điện năng lượng mặt trời. Tư vấn đầu tư, Lập dự án đầu tư, thiết kế, quy hoạch xây dựng

Mô tả chi tiết