Thông tin cá nhân

NGUYỄN VĂN TIẾN

Giám đốc

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH ÁNH
  • 318/2 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  • 0917863998
  • In ấn và sản xuất bao bì, các sản phẩm liên quan đến in

Mô tả chi tiết

Công ty TNHH bao bì Minh Ánh được thành lập từ năm 2019 với ngành nghề kinh doanh: In ấn và sản xuất bao bì, các sản phẩm liên quan đến in

Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty

19 20.1 20 21.2 22.1 22.2 22