Thông tin cá nhân

TƯỜNG MINH ĐỨC

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Thông tin doanh nghiệp

  • TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
  • Ngõ 6 phố Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
  • 0912895630
  • Thiết bị truyền dẫn mạng

Mô tả chi tiết