Thông tin cá nhân

VŨ THỊ HỒNG

Cổ đông đồng sáng lập đồng thời là trưởng phòng Kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

  • CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY HOLDINGS
  • Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  • 0375010073
  • https://metawayholdings.vn/
  • Tập đoàn kinh tế số

Mô tả chi tiết

TỔNG QUAN

Metaway Holdings là tập đoàn kinh tế số hoạt động trên phạm vi toàn cầu, định hướng phát triển các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, hướng tới một xã hội toàn diện. Metaway Holdings tận dụng sức mạnh của giải pháp số xóa nhòa ranh giới giữa con người và công nghệ, hướng tới sử dụng công nghệ để chăm sóc và phụng sự công dân toàn cầu, góp phần mang lại hạnh phúc và thịnh vượng chung của nhân loại.