LỄ ĐỘNG THỔ XÂY TRƯỜNG MẦM NON BẢN PHÙNG, ĐIỂM TRƯỜNG NA PHA- HOÀNG SU PHÌ- HÀ GIANG

0e3aaff0e9bd4ae313ac

Ngày 06 tháng 06 năm 2024, ngày lành tháng tốt, Hội Doanh nghiệp Giáp Tý 1984 – CEO 1984 đã tiến hành khởi công động thổ xây dựng ngôi trường Thiện nguyên cho các bé tại Trường Mầm Non Bản Phùng, điểm trường Na Pha- Hoàng Su Phì- Hà Giang

0e3aaff0e9bd4ae313ac 1c963547730ad054891b 916827b661fbc2a59bea 132c5d8f1bc2b89ce1d3 2407bea3f8ee5bb002ff 6e1a11b157fcf4a2aded c51ba4b6e2fb41a518ea

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.