CLB NAM HÀ NỘI THĂM DOANH NGHIỆP CÁC HỘI VIÊN

z4280960668884 bc592f5c6d011c8167dcf7c9b5ed166a

Ngày 08 tháng 04 năm 2023, CLB Nam Hà Nội tổ chức thăm doanh nghiệp các Hội viên

z4280960668884 bc592f5c6d011c8167dcf7c9b5ed166a z4280960719150 5bd6faf912d759a97618bac7bd309127 z4244509489725 3fbc3ba2c982f025aff2ed446cb5d52b

(Thăm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế DHC- Tổng giám đốc: Hoàng Ngọc Chung)

401fc4e7ac5f7001294e

(Thăm Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại ADB Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.