Ngày 22 tháng 04 năm 2023, thăm CLB Mê Linh

85e149cd1ea1c1ff98b0

Thay mặt CEO84, Phó Chủ tịch Trần Văn Lâm, trưởng ban đối ngoại Tống Duy Ngũ, trưởng ban đời sống Trịnh Trung Dũng, hội viên Dương Ngọc Anh sang CLB MÊ LINH trực thuộc HANOIBA giao lưu học hỏi. Mong sẽ mang được nhiều kết nối tới CLB CEO84

85e149cd1ea1c1ff98b0

b27547591035cf6b9624

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.