NHẬN BẰNG KHEN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

99c04cce89315a6f0320

Ngày 28 tháng 07 năm 2023, CEO 1984 đã nhận được bằng khen của Hội DN trẻ (HNBA) về những đóng góp tích cực của CEO1984 đối với hoạt động của HNBA trong 6 tháng đầu năm.

4e99cedb0b24d87a8135 03f417b7d24801165859 798571d1b42e67703e3f

99c04cce89315a6f0320Sếp Trần Văn Lâm đại diện CEO 1984 nhận bằng khen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.